Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được LamdepcungHa.com thu thập chỉ dùng để liên lạc, giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng trong nội bộ LamdepcungHa.com để liên lạc giao hàng, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

01 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

157 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, HCM.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa quý khách vui lòng gửi email về lamdepcungha@gmail.com.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của quý khách sẽ được giữ kín tuyệt đối và chỉ được sử dụng để chúng tôi chăm sóc khách hàng.

1+

DISCLAIMER: Những ý kiến hay quan điểm trong các bài viết là của cá nhân Hà (Xem chi tiết...)

Back Top